C

CABAL - QUE VAL *

CABANA - QUE VA ANAR *

CABÀS - QUE VAS: Que vas a portar el cabàs? *

CABDAL - CAP DALT *

CABDELLS - CAP D'ELLS *

CABIA - QUE HAVIA *

CABINA - QUE VINE *

CAÇANT - QUE SANT: Caçant, Miquel era bo. Ja ho sabia - Que Sant Miquel era bo, ja ho sabia *

CACAU - QUE CAU: Ai que cau - Vull cacau *

CACATUA - CACA TU A : Fés caca tu a casa teva, imbècil!
CACERA - CASERA (Castellà) *

CACERIA - QUE SERIA *

CACEU - QUE SEU *

CAÇAR - QUE SA *

CAÇADORA - QUE S'ADORA *

CAÇAVEN - QUE SABEN *

CADA MÀ - QUE DEMÀ *

CADA TARDA ATABALA - QUEDAR TARD ATABALA *

CADÍ - QUE DIR
CADUCAVA - QUE DUU CAVA - QUE EDUCAVA *

CAFÈ AMB LLET - QUE FEM LLET *

CAGALERA - CAGAR A L'ERA *

CAGANT DISSIMULAVA - QUE GHANDI SIMULAVA... *

CAGAR FAVES - QUE AGAFAVES *

CAGAR FI - QUE AGAFI *

si CAGAR FUMANT T'ESPERA... - si QUE AGAFO MANTES, PERE *

CAGARADA - QUE AGRADA? *

CAGARAN - QUE GRAN

CAGAR-LA MOLT - QUE GARLA MOLT *

CAGUÉS - QUE HAGUÉS

CAGUEU - QUE HAGUEU

CAIXALADA - QUE XALADA
CALAFÍ - QUE A LA FI

CALAMAR - QUE LA MAR: Calamar salat - Que la mar salada
CALAMITAT - QUE LA MEITAT
CALANT FOC - QUE L'ENFOC

CALAVERA - QUE LA VERA
CALEFACTAT - QUE L'AFECTAT

CALCA - CAL QUE
CALCES - CALCES (sabata) - CALZES - QUE ALCES
CALÇANT - QUE EL SANT

CALÇAT - QUE ALÇAT
CALCULADORA - QUE EL CUL ADORA

CALDÓS - QUE EL DOS: Què dius del plat núm dos? Que el dos és massa caldós. Au! toca el dos 

CALEFACCIÓ - QUE LA FACCIÓ - QUE L'AFECCIÓ

CALENT - QUE LENT

CALLAR - QUE ALLÀ

CAMA (Català - castellà)
CAMELL - QUE AMB ELL

CAMI - QUE A MI: El camí que a mi m'agrada

CAMÍ GRAN - QUE EMIGRAN
CAMINAR - QUE MINAR
CAMIONERS - CAMIONERA: El camí on és? - El camí on era?

CANADÀ - QUE NEDAR: Diuen que nedar al Canadà és molt bo

CANALITZAR - QUE ANALITZAR

CANALLA - QUE ANAR ALLÀ *

CANARI - QUE ANAR-HI: Que anar-hi a pel canari, al veterinari, no volia

CANCELL - ES CANSA ELL
CANÇÓ - CANSÓ (Castellà)

CÀNDID - QUE HAN DIT
CANELA - QUE ANHELA

CANELOBRE - QUE NO L'OBRE
CANET - QUE NET

CANÓ - QUE NO: Un canó que no dispara - El canó has vist - El que no has vist

CANSALADA - CANCEL·LADA: La compra de la cansalada ha quedat cancel·lada

CANSAREU - QUE EN SEREU
CANSAVEN - QUE EN SABEN

CANT - QUE HAN: Diuen que han inclòs el cant
CANTANTS - QUE EN TANTS
CANTAREM - QUE ENTREM

CANTÉS - QUE HA ENTÈS
CÀNTIC - QUE ANTIC
CANTIMPLORA - QUE T'IMPLORA: Montse, quan ells cantin, plora
CANTO (2)
CANTS - CANNES - CANS, ETC : A Cannes vaig escoltar els cants d'uns cans americans
CANVIAR - QUE ENVIAR

CAP (6): És un raonament de cap. Me'n vaig amb el meu cap, cap a la Ciutat del Cap. I si no hi cap la maleta?, o no hi ha cap avió?

CAPA - CAP A : Agafa la capa i cap a Capellades
CAPAÇOS - QUE PASSOS
CAPARRÓS - CAP ARRÒS - CAP A ROSes
CAPÇAL - CAP SALT

CAPELLÀ - CAP ALLÀ

CAPITÀ - DECAPITAR: Puyol portava el braçalet de capità quan el van decapitar 
CAPITÀ - QUE PITAR

CAPOT - QUE POT
CAPTIVA - CAP TIBA - QUE ET TIBA
CAPTIVERI - CAP TIBERI *

CAPTO - CAP TU - CAPTANT - CAP TANT: No en tinc cap tu, però capto el que dius
CAP TURÓ - CAPTURÓ (Castellà)

CARA - QUE ARA

CARA DURA - ENCARA DURA: Ets un cara dura, el merder encara dura
CARAVANA - QUE ARA VAN A...

CARDIÒLEG: És car dir hola, Guillem? (en sms) - És cardiòleg, Guillem?
CARGOL - CARA A GOL: De cara a gol no sembla un cargol
CARME: En ficar-me - En fi, Carme - Tocar-me - Tu Carme
CARNISSERIA - CARN HI SERIA
CAROD - CAROT
CARRASCO - QUE RASCO
CARREGAR - QUE REGAR: No és el mateix carregar aquelles flors que regar aquelles flors

CAS - QUE HAS: El cas que has tancat
CAS A LA PRIMERA - CASA-LA PRIMER(A)
CASIMIRO - CASI MIRO
CASINO - QUE SI NO - CASI NO (Castellà)
CASSET - QUE SET
CASSOLA - QUE SOLA - QUE ASSOLA

CASTELL - CAST ELL: L'amo del castell, és cast, ell
CASTELLÀ: Aquell que està allà, que es tallà el dit, és castellà de Castellar. És cast allà a on vagi. Ai, aquella bomba que "estallà" (esclatar) a la plaça...

CASTELLERS - QUE ES TALLÉS

CÀSTIG - QUE ESTIC: Càstig fatal - Que estic fatal
CASTIGUIN - QUE ESTIGUIN // CASTIGUEU - QUE ESTIGUEU, ETC:  Que els castiguin, i sinó, que estiguin pel que han d'estar

CATALANA - CATA L'ANNA
CATALANET - CATALÀ NET
CATALUNYA - QUE T'ALLUNYA

CATERINA - QUE TRINA: La Caterina està que trina

CAURÀ - QUE HAURÀ - Cauré - Que hauré, etc

CAVALL - QUE AVALL

CAVALLET - QUE VELLET

CAVAR - QUE VA: Cavar ràpid - Que va ràpid
CAVERNA - QUE BERNA
CEDIT - S'HA DIT

CEGAT - SEGAT

CELEBRAVA - SALA BRAVA

CELESTI MULA POCH - SE L'ESTIMULA POC

CELIBAT - SALIVAT
CELLA - SELLA
CEMENTIRI - SE ME'N TIRI - SEMEN TIRI: De cementiri un n'he vist - Que se me'n tiri un de sol - Que el semen tiri a les escombreries
CENSAT - SENSAT

CENSOR - SENSOR - SANSÓ - (AS)CENSOR

CENSURA - SANT SURA: La censura - El Sant sura (la figura del Sant pel riu)
CENT - SENT: Tingui, vuitanta paquets. I cent? Sí que hi sento, sí
CENT CENTENES - SENSE ANTENES

CENT SETANTA - SENT SETANTA - SENSE TANTA...
CENTRE - S'ENTRA - CENTRAT - S'HA ENTRAT: Per on s'entra al centre?

CERCA - CERT QUE: És cert que cerca la seva filla?
CESÀRIA - NECESSÀRIA: La cesària és necessària
CESSÀVEN - SE SABEN

CESSEU - S'ASSEU

CESSIÓ - SESSIÓ

CICLE - SÍ, CLAR
CIGALA - SÍ, GALA
CIGALETES - SÍ, GALETES
CIGNE - SIGNA - SIGNE

CINEMA - SI ANEM A: Si anem al cinema?
CINQUÈ - SIN QUE (Castellâ)
CINTETES - SIN TETAS (Castellà)

CIRCUIT - CIRC CUIT (Acudit)
CITANT - SÍ, I TANT!

CIVADA - SI BADA - SÍ, VA DE...

CLACA - CLAR QUE: Claca no - Clar que no
CLÀSSICA - CLAR SI QUE: Clàssica ho és - Clar, sí que ho és
COBREN - QUE OBREN

COBRIR - QUE OBRIR
COÇA (COCES) - COSAS (Castellà)

COHABITAR - QUE HO EVITAR - QUE HO HABITAR

COL·LECCIÓ - CUL ACCIÓ: Amb la col·lecció - Amb el cul acció
COL·LECCIONAT - CUL ACCIONAT: El col·leccionaré - El cul accionaré *

COL·LECCIONO - CUL ACCIONO *

COL·LECTIU - CUL ACTIU: Quin és el col·lectiu amb el cul actiu?

COL·LEGIAT - CULEJAT
COLÒNIA - COLOR N'HI HA
COM ÉS? - COMES? (Castellà)

COMARCA - QUE HO MARCA
COMPARTIT - QUE UN PARTIT
COMPENSA - COM PENSA
COMPLIR - QUE OMPLIR
COMPOSAR - COM POSAR
COMPRADORS - COMPRAR DOS: Els compradors en van comprar dos
COMPRAR - COMPARAR: Vaig a comprar i comparar

COMPTO - COM TU: Compto com tu
COMUNA - COM UNA: És com una comuna
CÒNCAVA - COM QUE VA

CÒNCAU - COM CAU
CONDECORAT - QUE UN DECORAT

CONDUCTA - CONDUCTE

CONEIX - QUE UNEIX

CONGOST - QUE UN GOS
CONSENS - QUE UN CENS: Hi ha consens que un cens electoral es revisi
CONSOL - QUE UN SOL

CONSOLAT (2): Al Consolat m'han consolat
CONTEMPLA - QUE UN TEMPLE: Que un temple contempla, és evident

CONTENTS - CONTENS
CONVÈNCER - COM VÈNCER
CONVOQUES - QUE UN "BOQUES"

COORDENADA - QUE ORDENADA

CORNELLÀ: És Cornellà - És curt anar allà
CORRECTE - Q RECTA: Escriu la Q recta; correcte!
CORREU(2): Correu a tirar el correu
COSIR - COSÍ - QUE USÍ: Vaig cosir el botó del meu cosí, i ja usí la camisa

COSTA(3): Anar a la costa li costa, Sr. Costa
COVA - COVE

COVAR - CUBÀ

CREUEN (2): Creuen en Déu i creuen el carrer
CRIDA -QUERIDA (Castellà)
CULTIU - CUL "TIO": Ensenya'm el cultiu - Ensenya'm el cul "tio"

CULTIVARÉ - CUL TIBARÉ *


CULTIVAT - CUL TIBAT *

CUNYAT - CONYAC
CURA - CURA (Castellà)