H

HAS SUPRIMIT ELS SOBRERS - HAS OPRIMIT ELS OBRERS
HABITANT - EVITANT - AVI TANT (Idem E): Un habitant collonut, com jo - Un avi tant collonut com jo
HAM - AMB (Idem Amb)
HEBREU: Una breu notícia - Un hebreu, notícia
HEM ANAT - HE MANAT
HEMICICLE - A MI SI, CLAR: T'agradaria entrar a l'hemicicle? A mi si, clar!
HI HA NATA AQUÍ - HE ANAT AQUÍ
HIPERTENSIÓ - I PER TENSIÓ
HÍPICA - I PICA
HISSEU - HI SEU
HIVERNAT - I BERNAT
HO FARIA - OFERIA
HO NECESSITO - UN ASSASSÍ TU...
HO SÉ - USÉ(Castellà)
HOLANDA - IOLANDA: Podríem anar a Grècia, Iolanda. I Holanda?
HOME A HOME - OH! MAHOMA!
HOMILIA - HUMILIA
HONESTA - ON ESTÀ?
HONORA - UN HORA
HONORARI - UN HORARI
HORT - OR: He trobat or a l'hort
HÒSTIA: Agafa l'os, tia - Agafa l'hòstia
HOTEL GASPART - HO TÉ EL GASPART
HUMANA - HO MANA
HUMIL - U, MIL: Relació humil - Relació u-mil