I

IDOLATRAR EN PERE - I DUU LA TREMPERA

IGUALADA: La cursa d'Igualada fou igualada // És Igualada - És igual, Ada

IGUALADINS - IGUAL A DINS: Són igual a dins o són igual a fora?

IL·LÚS - I L'ÚS

IMAN - I M'HAN

IMITA: Veure limita (L)
INCULCA - INCULT QUE: Inculca a l'incult que voti
INSULS - INSULTS

INSULTAR - SULTÀ : Va insultar al sultà
IVAN - HI VAN