C

CABAL - QUE VAL
CABANA - QUE VA ANAR
CABÀS - QUE VAS: Que vas a portar el cabàs?
CABDAL - CAP DALT
CABDELLS - CAP D'ELLS
CABIA - QUE HAVIA
CABINA - QUE VINE
CAÇANT - QUE SANT: Caçant, Miquel era bo. Ja ho sabia - Que Sant Miquel era bo, ja ho sabia
CACAU - QUE CAU: Ai que cau - Vull cacau
CACATUA - CACA TU A : Fés caca tu a casa teva, imbècil!
CACERA - CASERA (Castellà)
CACERIA - QUE SERIA
CACEU - QUE SEU
CAÇAR - QUE SA
CAÇADORA - QUE S'ADORA
CAÇAVEN - QUE SABEN
CADA MÀ - QUE DEMÀ
CADA TARDA ATABALA - QUEDAR TARD ATABALA
CADÍ - QUE DIR
CAFÈ AMB LLET - QUE FEM LLET
CAGALERA - CAGAR A L'ERA
CAGANT DISSIMULAVA - QUE GHANDI SIMULAVA...
CAGAR FAVES - QUE AGAFAVES
CAGAR FI - QUE AGAFI
"CAGAR" FUMANT T'ESPERA - QUE AGAFO MANTES, PERA
CAGARADA - QUE AGRADA?
CAGARAN - QUE GRAN
CAGUÉS - QUE HAGUÉS
CAGUEU - QUE HAGUEU
CAIXALADA - QUE XALADA
CALAFÍ - QUE A LA FI
CALAMAR - QUE LA MAR: Calamar salat - Que la mar salada
CALAMITAT - QUE LA MEITAT
CALANT FOC - QUE L'ENFOC
CALAVERA - QUE LA VERA
CALEFACTAT - QUE L'AFECTAT
CALCA - CAL QUE
CALCES - CALCES (sabata) - CALZES - QUE ALCES
CALÇANT - QUE EL SANT
CALÇAT - QUE ALÇAT
CALCULADORA - QUE EL CUL ADORA
CALDÓS - QUE EL DOS: Què dius del plat núm dos? Que el dos és massa caldós. Au! toca el dos 
CALEFACCIÓ - QUE LA FACCIÓ - QUE L'AFECCIÓ
CALENT - QUE LENT
CALLAR - QUE ALLÀ
CAMA (Català - castellà)
CAMELL - QUE AMB ELL
CAMI - QUE A MI: El camí que a mi m'agrada
CAMÍ GRAN - QUE EMIGRAN
CAMINAR - QUE MINAR
CAMIONERS - CAMIONERA: El camí on és? - El camí on era?
CANADÀ - QUE NEDAR: Diuen que nedar al Canadà és molt bo
CANALITZAR - QUE ANALITZAR
CANARI - QUE ANAR-HI: Que anar-hi a pel canari, al veterinari, no volia
CANCELL - ES CANSA ELL
CANÇÓ - CANSÓ (Castellà)
CÀNDID - QUE HAN DIT
CANELA - QUE ANHELA
CANELOBRE - QUE NO L'OBRE
CANET - QUE NET
CANÓ - QUE NO: Un canó que no dispara - El canó has vist - El que no has vist
CANSALADA - CANCEL·LADA: La compra de la cansalada ha quedat cancel·lada
CANSAREU - QUE EN SEREU
CANSAVEN - QUE EN SABEN
CANT - QUE HAN: Diuen que han inclòs el cant
CANTANTS - QUE EN TANTS
CANTAREM - QUE ENTREM
CANTÉS - QUE HA ENTÈS
CÀNTIC - QUE ANTIC
CANTIMPLORA - QUE T'IMPLORA: Montse, quan ells cantin, plora
CANTO (2)
CANTS - CANNES - CANS, ETC : A Cannes vaig escoltar els cants d'uns cans americans
CANVIAR - QUE ENVIAR
CAP (6): És un raonament de cap. Me'n vaig amb el meu cap, cap a la Ciutat del Cap. I si no hi cap la maleta?, o no hi ha cap avió?
CAPA - CAP A : Agafa la capa i cap a Capellades
CAPAÇOS - QUE PASSOS
CAPARRÓS - CAP ARRÒS - CAP A ROSes
CAPÇAL - CAP SALT
CAPELLÀ - CAP ALLÀ
CAPITÀ - DECAPITAR: Puyol portava el braçalet de capità quan el van decapitar 
CAPITÀ - QUE PITAR
CAPOT - QUE POT
CAPTIVA - CAP TIBA - QUE ET TIBA
CAPTO - CAP TU - CAPTANT - CAP TANT: No en tinc cap tu, però capto el que dius
CAP TURÓ - CAPTURÓ (Castellà)
CARA - QUE ARA
CARA DURA - ENCARA DURA: Ets un cara dura, el merder encara dura
CARAVANA - QUE ARA VAN A...
CARDIÒLEG: És car dir hola, Guillem? (en sms) - És cardiòleg, Guillem?
CARGOL - CARA A GOL: De cara a gol no sembla un cargol
CARME: En ficar-me - En fi, Carme - Tocar-me - Tu Carme
CARNISSERIA - CARN HI SERIA
CAROD - CAROT
CARRASCO - QUE RASCO
CARREGAR - QUE REGAR: No és el mateix carregar aquelles flors que regar aquelles flors
CAS - QUE HAS: El cas que has tancat
CAS A LA PRIMERA - CASA-LA PRIMER(A)
CASIMIRO - CASI MIRO
CASINO - QUE SI NO - CASI NO (Castellà)
CASSET - QUE SET
CASSOLA - QUE SOLA - QUE ASSOLA
CASTELL - CAST ELL: L'amo del castell, és cast, ell
CASTELLÀ: Aquell que està allà, que es tallà el dit, és castellà de Castellar. És cast allà a on vagi. Ai, aquella bomba que "estallà" (esclatar) a la plaça...
CASTELLERS - QUE ES TALLÉS
CÀSTIG - QUE ESTIC: Càstig fatal - Que estic fatal
CASTIGUIN - QUE ESTIGUIN // CASTIGUEU - QUE ESTIGUEU, ETC:  Que els castiguin, i sinó, que estiguin pel que han d'estar
CATALANA - CATA L'ANNA
CATALANET - CATALÀ NET
CATALUNYA - QUE T'ALLUNYA
CATERINA - QUE TRINA: La Caterina està que trina
CAURÀ - QUE HAURÀ - Cauré - Que hauré, etc
CAVALL - QUE AVALL
CAVALLET - QUE VELLET
CAVAR - QUE VA: Cavar ràpid - Que va ràpid
CAVERNA - QUE BERNA
CEDIT - S'HA DIT
CEGAT - SEGAT
CELEBRAVA - SALA BRAVA
CELESTI MULA POCH - SE L'ESTIMULA POC
CELIBAT - SALIVAT
CELLA - SELLA
CEMENTIRI - SE ME'N TIRI - SEMEN TIRI: De cementiri un n'he vist - Que se me'n tiri un de sol - Que el semen tiri a les escombreries
CENSAT - SENSAT
CENSOR - SENSOR - SANSÓ - (AS)CENSOR
CENSURA - SANT SURA: La censura - El Sant sura (la figura del Sant pel riu)
CENT - SENT: Tingui, vuitanta paquets. I cent? Sí que hi sento, sí
CENT CENTENES - SENSE ANTENES
CENT SETANTA - SENT SETANTA - SENSE TANTA...
CENTRE - S'ENTRA - CENTRAT - S'HA ENTRAT: Per on s'entra al centre?
CERCA - CERT QUE: És cert que cerca la seva filla?
CESÀRIA - NECESSÀRIA: La cesària és necessària
CESSÀVEN - SE SABEN
CESSEU - S'ASSEU
CESSIÓ - SESSIÓ
CICLE - SÍ, CLAR
CIGALA - SÍ, GALA
CIGALETES - SÍ, GALETES
CIGNE - SIGNA - SIGNE
CINEMA - SI ANEM A: Si anem al cinema?
CINQUÈ - SIN QUE (Castellâ)
CINTETES - SIN TETAS (Castellà)
CIRCUIT - CIRC CUIT (Acudit)
CITANT - SÍ, I TANT!
CIVADA - SI BADA - SÍ, VA DE...
CLACA - CLAR QUE: Claca no - Clar que no
CLÀSSICA - CLAR SI QUE: Clàssica ho és - Clar, sí que ho és
COBREN - QUE OBREN
COBRIR - QUE OBRIR
COÇA (COCES) - COSAS (Castellà)
COHABITAR - QUE HO EVITAR - QUE HO HABITAR
COL·LECCIÓ - CUL ACCIÓ: Amb la col·lecció - Amb el cul acció
COL·LECCIONAT - CUL ACCIONAT: El col·leccionaré - El cul accionaré
COL·LECTIU - CUL ACTIU: Quin és el col·lectiu amb el cul actiu?
COL·LEGIAT - CULEJAT
COLÒNIA - COLOR N'HI HA
COM ÉS? - COMES? (Castellà)
COMARCA - QUE HO MARCA
COMPARTIT - QUE UN PARTIT
COMPENSA - COM PENSA
COMPLIR - QUE OMPLIR
COMPOSAR - COM POSAR
COMPRADORS - COMPRAR DOS: Els compradors en van comprar dos
COMPRAR - COMPARAR: Vaig a comprar i comparar
COMPTO - COM TU: Compto com tu
COMUNA - COM UNA: És com una comuna
CÒNCAVA - COM QUE VA
CÒNCAU - COM CAU
CONDECORAT - QUE UN DECORAT
CONDUCTA - CONDUCTE
CONEIX - QUE UNEIX
CONGOST - QUE UN GOS
CONSENS - QUE UN CENS: Hi ha consens que un cens electoral es revisi
CONSOL - QUE UN SOL
CONSOLAT (2): Al Consolat m'han consolat
CONTEMPLA - QUE UN TEMPLE: Que un temple contempla, és evident
CONTENTS - CONTENS
CONVÈNCER - COM VÈNCER
CONVOQUES - QUE UN "BOQUES"
COORDENADA - QUE ORDENADA
CORNELLÀ: És Cornellà - És curt anar allà
CORRECTE - Q RECTA: Escriu la Q recta; correcte!
CORREU(2): Correu a tirar el correu
COSIR - COSÍ - QUE USÍ: Vaig cosir el botó del meu cosí, i ja usí la camisa
COSTA(3): Anar a la costa li costa, Sr. Costa
COVA - COVE
COVAR - CUBÀ
CREUEN (2): Creuen en Déu i creuen el carrer
CRIDA -QUERIDA (Castellà)
CULTIU - CUL "TIO": Ensenya'm el cultiu - Ensenya'm el cul "tio"
CULTIVAT - CUL TIBAT
CUNYAT - CONYAC
CURA - CURA (Castellà)