B

BACALLÀ - VA CALLAR
BADA - VA DE: Només bada, i va de guai !
BADALLAR - VA D'ALLÀ
BADAT: He badat a la meva edat
BADI - VA DIR: I va dir: no badi !!
BAGÀ - VAGAR : Sr. Bagà, prou de vagar per Bagà
BAINA - VEÏNA
BAIXI - VA AIXÍ
BALDARAN - VAL D'ARAN: Oju!. A la Val d'Aran et baldaran
BALENA - VA, ELENA
BALL - VALL
BALLADA SARDANISTA - VA ALLÀ DE SARDANISTA
BALLAR - VALLAR - VA ALLÀ
BANALITZAR - VA ANALITZAR
BANANA - VAN ANAR
BANCA: La Banca Galícia - la van cagar Alícia
BANYADORS - BANYAR DOS: Porta banyadors perquè es puguin banyar dos
BARÇA - BAR SA: El Barça aprèn a jugar - Al bar s'aprèn a beure
BARREJAR - VA RAJAR
BASQUES - VAZQUEZ (Fonètica catalana) : Al Sr. Vasques li agraden les basques
BASTANT -  VAS TAN: Bastant ràpid - vas tan rapid
BASTARD - VAS TARD
BASTIDA - VESTIDA
BASTIR - VESTIR - ENVESTIR: Per bastir aquella caseta, que va envestir el trailer, els paletes es van vestir amb "monos" de l'empresa

BATALLAR - VA TALLAR
BATERIA - VETARIA
BEIXAMEL - BAIXA MEL
BELLESA - VELLESA
BELLUGAR - VA LLOGAR
BEMOLL - VE MOLL
BEN DITA - BENDITA (Castellà): paraula ben dita - agua bendita
BENEÏR - VA ANAR AHIR: I va anar ahir a Beneïr
BENET - VA NET: El Benet va net
BERNA - VER "NA" (castellà)
BERTA - OBERTA: La Berta la veu oberta
BESANT - VESSANT - BASANT
BESTIAR - SEBASTIAR: El bestiar del Sebastià
BESTRETA - VA ESTRETA
BETA - VETA
BEU - VEU- VEU: Mentres beu, aclara la veu i veu la partitura
BIDÓN (castellà) - VI D'ON ?
BISÓ - VISOR
BLAI - BALAY: El Blai compra un electrodomèstic Balay
BOLCAR - VOLCÀ
BOLQUERS - VOLQUÉS
BONUS - BON ÚS
BORD(2): Hi ha un bord a bord
BORRISSOL - AVORRIR SOL
BRILLA - VARILLA: Brilla la varilla
BUCAL - VOCAL
BÚFALS - BUFA'LS
BUIT - VUIT
BÚLGAR - VULGAR
BULL - VULL: Em bull el cap però no en vull d'aspirines
BURRADA - BORRADA
BUSCAR-LES - BUS CARLES: Per anar a buscar-les, agafa el bus, Carles