E

EDIFICI - "E DIFISI"(Andalús)

EDITADA - HA DIT ADA *

EDITORS - HA DIT ÓS *

EDUCATIVA - A DUR, QUE TIBA
EDUCAVA - A DUR CAVA *

EL CANT ÉS - EL QUE N'ÉS
EL GRÀNUL PETIT - EL GRAN O EL PETIT *

EL GUANT, TU - L'AGUANTO
EL QUECO VÉ - EL QUÉ CONVÉ
EL QUIM IMPORTA - EL QUI M'IMPORTA *

ELABORA - A LA VORA

ELECCIÓ - A L'ACCIÓ *

ELECTOR - EL LECTOR- A L'ACTOR *

ELEFANT - A LA FAN: A la fan, no li agrada l'elefant com a símbol (idem L)
ELEMENT - A LA MENT *

ELEVA - A L'EVA *

ELEVEU - A LA VEU *

ELIMINAT - HA LAMINAT *

ELISENDA - A LA HISENDA *

ELS AGRARIS - ELS SAGRARIS *
ELS ANYS ELS FAN - ELS ÀNGELS FAN: Els anys els fan els meus pares - Els àngels fan miracles *

ELS ARBRES - ELS SABRES *
ELS ASTRES - ELS SASTRES: Els astres indicats - Els sastres sindicats *
ELS AVIS - ELS SAVIS
ELS ERRATS - ELS SERRATS
ELS HERBEIS - ELS SERVEIS
ELS OCIS - ELS SOCIS
ELS OGRES - ELS SOGRES
EMANAR - A MANAR *

EMANCIPEU-VOS - AMB MANS I PEUS, VÓS *

EMBALADIR - EM VAL A DIR *

EMBALAT - ENVELAT - HAN VELAT: Aquell va embalat - Anem a l'envelat - Han velat el carret *

EMBARÀS - AMB BRAÇ: Un embaràs problemàtic - Un amb braç ortopèdic *

EMBARASSADA - AMB BRAÇADA *

EMBARRANCAR - EM VA ARRANCAR *

EMBRUTAT - HAN BROTAT *

EMBÚS - EN BUS: Vaig en bus i hi ha un embús *

ÈMFASI - EN FA SIS
EMIGRANT - A MI GRAN

EMIGRAR - A MI GRA

EMIRAT - HA MIRAT

EMMIRALLAR - EN MIRAR ALLÀ

EMOCIÓ - MOCIÓ: Quina emoció - Quina moció?

EMOTIVA - AH! M'HO TIBA

EMPAR - EN PART

EMPARAR - EN PARAR - EMPARADES - AMB PARADES

EMPASSA - EM PASSA

EMPÈNYER - AMB PENYA: Amb penya suficient, podràs empènyer el teu cotxe

EMPERADOR - EN PARADOR: Emperador desconegut - En parador desconegut

EMPERADORS - EN PARA DOS *

EMPÈS - AMB PES

EMPATAT - HAN PETAT

EMPIPA - AMB PIPA: Aquell nen que va amb pipa, empipa

EMPRESES - AMB PRESES (Pantà o presoneres)

EN EDAT - HA NEDAT

ENAMORAT - ANAR MORAT

ENCADENAR - EN QUE HA D'ANAR

ENCAIXES - EN CAIXES

ENCALLAR - EN CALLAR
ENCALLAT - HAN CALLAT

ENCANTAT - HAN CANTAT: M'ha encantat, m'han cantat "la bella Lola"

ENCAPÇALA - EN CAP SALA

ENCARA - EN CARA - ANKARA (Idem Ankara)

ENCEGAT - HAN SEGAT

ENCÉN - EN CENT - EM SENT (S'ENCÉN - SE'N SENT): En cent metres no em sent per dir-li: encén el foc!

ENCERTA - EN CERTA

ENDOSSA - EN DOS A...
ENDUR-SE'L - AMB DORSAL
ENEMIC - EN AMIC

EN FA DOS - ENFADOS (Castellà) *

ENFILA - EN FILA

ENFOQUES - AMB FOQUES

ENGEGANT - EN GEGANT

ENGUANY HAS - EN GUANYES: En guanyes moltes de curses. Enguany has batut el récord.

ENMARCAT - HAN MARCAT

ENQUESTAT - ENCASTAT - EN QUE HA ESTAT

ENRAONAR - EN RAONAR

ENRIC - ME'N RIC 
ENSENYA(2):  L'ensenya
ENSENYAR "L'ARO" - EN SENYALAR-HO *

ENSENYO - EM SENYO

ENSOBRAT - HAN SOBRAT

ENSORRA - EN SORRA

ENSUMAT - HAN SUMAT

ENSURT -EN SURT

ENTENIA - EN TENIA - ENTENS - EN TENS

ENTORNS - EN TORNS *

ENTRAVA - EM TRAVA

ENTRAMÉS - ENTRA MÉS

ENTREBANCS - ENTRE BANCS: Entre bancs, es foten entrebancs
ENTRENAR - ENTRE ANAR: Entre anar a entrenar i dormir...
ENTRENAT - HAN TRENAT

ENTREU - EN TREU

ENTUSIASMAT - EN TOSSIR ASMAT
ENVÀ - EM VA - AMB A

ENVASAR - EN BASAR: Jo envaso - Jo em baso

ENVEGIN - EM VEGIN: Que em vegin i que...envegin

ENVERS - EN VERS - ANVERS - AMBERS (Idem Anvers)

ENVIA - EN VIA

ENVOL - EN VOL - HANDBOL

EQUILIBRARÉ - AQUÍ LIBRARÉ (Castellà)

EQUIPARAT - AQUÍ PARAT

EQUIVAL - AQUÍ VAL: Aquí val tres pesos, equival a 1 euro

EQUIVALÈNCIA - AQUÍ A VALÈNCIA

EQUIVALENT - AQUÍ, VALENT

EQUIVOQUEM - AQUÍ ABOQUEM

ÉS CATALÀ - ÉS QUE TALAR: Talem el pi de les tres branques? És que talar aquest pi no em sembla bé - És Català aquest pi. No em sembla bé.

ES DEDICA - HAS DE DIR QUE: Has de dir que es dedica a predicar

ESBACONAR - ES VACUNAR

ESBADOCAR - ES VA EDUCAR

ESBAGOTAR - ES VA ESGOTAR
ESBALÇAR - ES VA ALÇAR

ESBANDIR - ES VAN DIR

ESBARRAR - ES BARRAR

ESCABETX - ÉS QUE VEIG: És que veig una llauna de sardines en escabetx

ESCAIENT - ÉS CAIENT

ESCALAR - ÉS CLAR

ESCALAT - ESCLAT - HAS CALAT - ÉS QUE ALAT...

ESCALERA (Castellà) - ÉS QUE A L'ERA: És que a l'era hi ha una escala

ESCENARI - ÉS SA ANAR-HI
ESCOLA - ES COLA

ESCOLLIA - ES COLLIA

ESCOMBRAR - ES COMPRAR // ESCOMBRARIA - ES COMPRARIA: Escombrar el pis o es comprar el pis
ESCÒRRER - ES CORRE

ESCREIX - ES CREIX

ESCULTURA - ÉS CULTURA

ESCULTURAL - ÉS CULTURAL

ESCULL(2): Escull l'escull
ESCURAR - ES CURÀ - ESCURAVEN - ES CURAVEN...

ESLLENEGA - ÉS LLENEGA
ESMENTA - ÉS MENTA

ESPACIAL - ESPECIAL

ESPAI VITAL - ÉS PA I VI I TAL...

ESPASA - ES PASSA
ESPERANÇA - ESPERANT-SE - ESPERANT S'HA: No perdis l'esperança, però esperant-se s'ha adormit o esperant s'ha adormit

ESPERAT - HAS PARAT

ESPEREU - US PAREU: No espereu - No us pareu
ESPERIT - HAS PARIT: L'esperit - L'has parit

ESPIONATGES - ESPIO NATGES
ESPONJA - ES PON JA *

ESPORT A MIDA - ES PORTA A MIDA

ESPOSA - ES POSA: La meva esposa es posa texans

ESPOT: La Laia Espot va dir si ES POT anar a ESPOT
ESQUEIXAR - ES QUEIXAR

ÉSSER VIU - EH! SERVIU *

ESTÀ ALLÒ? - ESTALLÓ (Castellà)
ESTÀ ESQUERDADA - ESTÀS "CARDADA"

ESTÀ EXPECTANT - ESTÀS PACTANT
ESTACA - ES TACA - ESTA QUE: L'estaca es taca i està que fa pena

ESTADES : Estades, pintant - Està despintant
ESTALVI - ESTÀ AL VI

ESTAN - ESTAND

ESTANC(2)
ESTANCA - ES TANCA

ESTÀS CAPANT EL GOS - ESTÀ ESCAPANT EL GOS *

ESTATAL - ESTÀ TAL: El debat estatal, està tal qual

ESTAVELLANT - ESTÀ BALLANT

ESTAVELLAR - ESTAVA ALLÀ

ESTENDRE - ÉS TENDRE
ESTENEN - ES TENEN

ESTERNON: L'Ester no en sap
ESTEVE - ÉS TEVA
ESTIC - ESTIC (d'hoquei)
ESTIMAR (2)
ESTIMULADA - ESTIMO L'ADA

ESTIMULANT - ESTIMO L'ANNE

ESTIMULAR - ESTIMO L'A

ESTIMULARANT - ESTIMO L'ARAN

ESTIMULEREU - ESTIMO L'HEREU

ESTÍMULS ANIMALS - ESTIMO ELS ANIMALS *

ESTIRA - ES TIRA

ESTRIA - ES TRIA - ESTARIA

ESTUCAT - HAS TOCAT: L'has tocat, l'estocat

ESTÚPIDA - ÉS TUPIDA

EVADIR - VA DIR - BADI (També a la B): L'Eva va dir evadir i no va dir badi

EVAPORAR - AH! VA APURAR
EVITANT - HABITANT - AVI TANT... *

EVITAR - HABITAR *

EVOLUCIÓ - OVULACIÒ
EXPLORAT - HAS PLORAT
EXTRACTE - ES TRACTE: Extracte de què? - Es tracte de què?