Q

QUADRA - QUADRE
QUALIFICAR - QUAN LI FICAR...
QUARS - QUARTS
QUE AIXUTA - QUE XUTA
QUE CITA - CASITA (Castellà)
QUÈ EN SÉ - CANSÉ (Castellà)
QUÈ FALLA - QUÈ FA ALLÀ
QUE UNA - CUNA (Castellà)
QUEBEC - QUE BEC
QUEDEU - QUE DEU
QUIETS - QUI ETS?: Tots quiets! Tu, qui ets?
QUINES - QUIN NAS - QUIN HAS
QUINQUENNAL - QUIN CANAL
QUINZE - QUINS HA: Quinze ha dit - Quins ha dit