P

P-2 - PEDOS (Castellà): En la clase de P-2 se tiran pedos
PA AMB TOMÀQUET - PA AMB TU, MACA: Menjo pa amb tomàquet o menjo pa amb tu, maca
PA BO - PAVO (Castellà)
PA SANT - PASSANT
PACIENT - "PA" SIEN (andalús)
PAGAR - PEGAR: Nosaltres paguem i no peguem
PAIR - "PA" AHÍ (Andalús)
PAÍS - PAÍS (pair)
PALADES - PELADES
PALAU - PLAU - PLOU: Si plou a palau, em plau
PALETS - PELETS
PALPAR - PEL PA
PALS - PELS
PAQUISTAN - "PA" QUI ESTAN (andalús) - PAQUI, ESTAN ? (castellà)
PARA - PARE: Pare ! Pare! o Pare ! Para!
PARADA(2): Parada separada, tenia una parada del seu pare
PARADES - PRADES
PARADOR - APARADOR (Idem Aparador)
PARADORS - PARA DOS (Castellà)
PARAGUAI - PARE GUAI
PARAIGUA - PARE AIGUA
PARANOIA/ES - PER A NOIA/ES
PARANY - PER ANY
PARAR-HO - PER ARO
PARÀSIT - PER ÀCID
PARAULES - PER AULES
PARE D'ON ? - PARADON i PAREDON (Castellà)
PARINT PLANS - PER IMPLANTS
PARIR: vaig per Igualada - vaig parir a Igualada
PARÍS (2): I si parís a París ?
PÀRKING - PER QUIN ?
PARLA - PER LA: Parla per la boca
PARLAMENT - PER LA MENT: Què passa per la ment de Catalunya, dels Catalans....
PARLANT DEMÀ - PER L'ENDEMÀ: Seguirem parlant demà - deixem-ho per l'endemà
PARLANT-NE - PER L'ANNA
PARLAR - PER L'A - PER LA: Per la trobada, comença a parlar per l'A
PARLAREU - PER L'HEREU
PARLAR-NE - PER L'ARNA: No puc parlar-ne - no puc per l'arna
PARODIAR - PER ODIAR
PARQUET - PER QUÈ ET: Per què et netejo el parquet?
PART(2): La Montse està de part....; de part de qui?
PASQUAL - PEL QUAL
PASSA LA MAR D'AIRE - PASSA LA MERDAIRE
PASTORS - PASTÓS
PATGE - PEATGE
PATIDORS - PATIR DOS - competidors
PATINAR - PATI ANAR - "PA" TI "NA" (Andalús): al pati anar a patinar
PATINET - PATI NET
PATIR - PATÍ - "PA" TI (Andalús)
PATIT - PETIT
PENDENT (2): Estic pendent de la pendent i no del dependent
PENJADA - PETJADA
PENJADORS - PENJA DOS
PENYA - EMPÈNYER (Idem Empènyer)
PER ARA - PARARA (Castellà)
PER DIUMENGE - PERDIU MENJA
PER ON - PARÓN (Castellà)
PER SALVATGE, EL VEÍ - PER SAL, VAIG AL VEÍ
PERALTA - PART ALTA: Aquella curva amb peralta, està a la part alta, Sr. Peralta
PERCEBRAN - PERSEVERANT
PERCEP - PER CEP
PERDENT - PER DENT
PERDIA - PER DIA
PER DINAR SI - PER  DIR NAZI
PERDONAR - PER DONAR
PERDURAR - PER DURAR
PERFIL - PER FIL
PERFORA - PER FORA
PERFORAT - PER FORAT
PERFUMAR - PER FUMAR
PERILLA(2): La "perilla", perilla
PERJUDICI - PER JUDICI
PERMÈS - PER MES
PERMETRE - PER METRE: No es pot permetre que per metre quadrat, es cobri tant!!
PERSISTENTS - PER SIS TENS - PER ASSISTENTS
PERSONES - PER ZONES
PERTOCAVA - PER TU CAVA
PERTORBANT - PER TURBANT
PERÚ - X 1
PESSIMISME - "PA" SI MISMA
PÈTALS - PÈTA'LS
PETÓ - "PA" "TOO" (Andalús)
PICA (Baptismal) - PICA (Picar)
PICADURA - PI QUE DURA
PIONERS - el PI ON ÉS
PIRANYA: Un pi i una aranya no fan una piranya
PIZZERIA - PIT SERIA
PLA - PELAR: Cal pelar el pla d'herbes
PLÀTAN - PELAR TANT - (PLA - PLAT - PLATA): és un plà tan bo - és un plat tan bo - és un plàtan bo - és plata en brut - s'ha de pelar tant..

PLANETA - PALA NETA
PLANTA : A la tercera planta, planta una planta
PLOURIA - PLAURIA - PLOURÀ - PLAURÀ
POC SECA - POT SER QUE
PODEM (2)
POR M'AGAFAT - POMA HA AGAFAT
PORTAL - PORTA'L: Porta'l al portal
POTADA - PUTADA
PRAT - PARAT: El Sr. Prat està al prat, parat
"PRECINTO" - PARE CINTO
PREJUDICIS - PER JUDICIS
PREMI - PAREM-HI
PREPOSICIÓ - PER OPOSICIÓ
PRÈSSING - PRÈS CINC: Ni prèssing van fer - N'hi près cinc // PRÈS (de "presó")
PRESSIÓ - OPRESSIÓ (Idem Opressió)
PRESUMIT - PRÈS HUMID
PREU - PAREU
PREVEU - PER A VEU
PRINCIPI - PER INSÍPID: Al principi no vaig lligar per insípid
PROCURA - PERÒ CURA
PROHIBIDA - PERÒ, I VIDA?
PROTOCOL - "PRU" TU COL (Prudència: nom femení, diminutiu Pru)
PROU - PER OU
PROVAR - APROVAR: (Idem Aprovar)
PROVAR - PERÒ VA
PRUNA - PER UNA: Va anar a la fruiteria per una pruna
PUNT SET - PUNSET (Cognom): El Sr. Punset no s'ha llegit el punt set