E

EDITADA - HA DIT ADA
EDUCATIVA - A DUR, QUE TIBA
EDUCAVA - A DUR CAVA
EFECTE - AFECTA - AFECTE (Idem Afecta)
EFICÀCIA- A FICAR CIAnur
EL CANT ÉS - EL QUE N'ÉS
EL GRÀNUL PETIT - EL GRAN O EL PETIT
EL GUANT, TU - L'AGUANTO
EL QUECO VÉ - EL QUÉ CONVÉ
EL QUIM IMPORTA - EL QUI M'IMPORTA
ELABORA - A LA VORA
ELECCIÓ - A L'ACCIÓ
ELECTOR - EL LECTOR- A L'ACTOR
ELEFANT - A LA FAN: A la fan, no li agrada l'elefant
ELEGANT - AL·LEGANT (Idem Al·legant)
ELEVA - A L'EVA
ELEVAT - ALABAT - A L'ABAT (Idem Alabat)
ELEVEU - A LA VEU
ELIMINAT - HA LAMINAT
ELISENDA - A LA HISENDA
ELS AGRARIS - ELS SAGRARIS
ELS ANYS ELS FAN - ELS ÀNGELS FAN: Els anys els fan els meus pares - els àngels fan miracles
ELS ARBRES - ELS SABRES
ELS ASTRES - ELS SASTRES: Els astres indicats - els sastres sindicats
ELS AVIS - ELS SAVIS
ELS ERRATS - ELS SERRATS
ELS HERBEIS - ELS SERVEIS
ELS OCIS - ELS SOCIS
ELS OGRES - ELS SOGRES
EMANAR - A MANAR
EMANCIPEU-VOS - AMB MANS I PEUS, VÓS
EMBAIXADORS - EN BAIXA DOS
EMBALADIR - EM VAL A DIR
EMBALAT - ENVELAT - HAN VELAT: Aquell va embalat - anem a l'envelat - han velat el carret
EMBARÀS - AMB BRAÇ: Un embaràs problemàtic - un amb braç ortopèdic
EMBARASSADA - AMB BRAÇADA
EMBARRANCAR - EM VA ARRANCAR
EMBRUTAT - HAN BROTAT
EMBÚS - EN BUS: Vaig en bus i hi ha un embús
ÈMFASI - EN FA SIS
EMIRAT - HA MIRAT
EMMIRALLAR - EN MIRAR ALLÀ
EMOCIÓ - MOCIÓ: Quina emoció - quina moció ?
EMOTIVA - AH! M'HO TIBA
EMPAR - EN PART
EMPARAR - EN PARAR - EMPARADES - AMB PARADES
EMPASSA - EM PASSA (Mirar L) l'empassat, etc
EMPÈNYER - AMB PENYA: Amb penya suficient, podràs empènyer el teu cotxe
EMPERADOR - EN PARADOR: Emperador desconegut - en parador desconegut
EMPÈS - AMB PES
EMPATAT - HAN PETAT
EMPIPA - AMB PIPA: Aquell nen que va amb pipa, empipa
EMPRESES - AMB PRESES (Pantà o presoneres)
ENAMORAT - ANAR MORAT
ENCADENAR - EN QUE HA D'ANAR
ENCAIXES - EN CAIXES
ENCANT - CANT - M'ENCANTA - ME'N CANTA (Idem Cant, canta)
ENCANTAT - HAN CANTAT: M'ha encantat, m'han cantat "la bella Lola"
ENCAPÇALA - EN CAP SALA
ENCARA - EN CARA - ANKARA (Idem Ankara)
ENCARA DURA - CARA DURA (Idem Cara dura)
ENCEGAT - HAN SEGAT
ENCÉN - EN CENT - EM SENT (S'ENCÉN - SE'N SENT): En cent metres no em sent per dir-li: encén el foc !

ENCERTA - EN CERTA
ENCIAM - EN SI EM : L'enciam en si, em repugna
ENDINS - ANDINS (Idem Andins)
ENDOSSA - EN DOS A...
ENDUR-SE'L - AMB DORSAL
ENFILA - EN FILA
ENFOQUES - AMB FOQUES
ENGEGANT - EN GEGANT
ENGUANY HAS - EN GUANYES: En guanyes moltes de curses. Enguany has batut el récord.
ENLLAUNAT - UN LLEÓ NAT
ENMARCAT - HAN MARCAT
ENQUESTAT - ENCASTAT - EN QUE HA ESTAT
ENRAONAR - EN RAONAR
ENRIC - ME'N RIC 
ENSENYA(2):  l'ensenya
ENSENYO - EM SENYO
ENSOBRAT - HAN SOBRAT
ENSORRA - EN SORRA
ENSUMAT - HAN SUMAT
ENSURT -EN SURT
ENTENIA - EN TENIA - ENTENS - EN TENS
ENTONI - ANTONI (Idem Antoni)
ENTRAVA - EM TRAVA
ENTRAMÉS - ENTRA MÉS
ENTREBANCS - ENTRE BANCS: Entre bancs, es foten entrebancs
ENTRENAR - ENTRE ANAR: Entre anar a entrenar i dormir......
ENTRENAT - HAN TRENAT
ENTREU - EN TREU
ENTUSIASMAT - EN TOSSIR ASMAT
ENVÀ - EM VA
ENVASAR - EN BASAR: Jo envaso - jo em baso
ENVEGIN - EM VEGIN: Que em vegin i m'envegin
ENVERS - EN VERS - ANVERS - AMBERS (Idem Anvers)
ENVESTIR - VESTIR - BASTIR (Idem Bastir)
ENVIA - EN VIA
ENVOL - EN VOL - HANDBOL
EQUILIBRARÉ - AQUÍ LIBRARÉ (Castellà)
EQUIPARAT - AQUÍ PARAT
EQUIVAL - AQUÍ VAL (Idem Aquí val)
EQUIVALÈNCIA - AQUÍ A VALENCIA
EQUIVALENT - AQUÍ, VALENT
EQUIVOQUEM - AQUÍ ABOQUEM
ERNEST - ARNÉS (Idem Arnés)
ÉS CATALÀ - ÉS QUE TALAR: Talem el pi de les tres branques ?. És que talar aquest pi no em sembla bé. És Català aquest pi. No em sembla bé.

ES DEDICA - HAS DE DIR QUE: Has de dir que es dedica a predicar
ESBACONAR - ES VACUNAR
ESBADOCAR - ES VA EDUCAR
ESBAGOTAR - ES VA ESGOTAR
ESBALÇAR - ES VA ALÇAR
ESBANDIR - ES VAN DIR
ESBARRAR - ES BARRAR
ESCABETX - ÉS QUE VEIG: És que veig una llauna de sardines amb escabetx
ESCAIENT - ÉS CAIENT
ESCALAR - ÉS CLAR
ESCALERA (Castellà) - ÉS QUE A L'ERA: És que a l'era hi ha una escala
ESCENARI - ÉS SA ANAR-HI
ESCLAT - ESCALAT - HAS CALAT
ESCOLA - ES COLA
ESCOLLIA - ES COLLIA
ESCOMBRAR - ES COMPRAR // ESCOMBRARIA - ES COMPRARIA: escombrar el pis o es comprar el pis

ESCÒRRER - ES CORRE
ESCREIX - ES CREIX
ESCULTURA - ÉS CULTURA
ESCULTURAL - ÉS CULTURAL
ESCULL(2): Escull l'escull
ESCURAR - ES CURÀ - ESCURAVEN - ES CURAVEN...
ESLLENEGA - ÉS LLENEGA
ESMENTA - ÉS MENTA
ESPACIAL - ESPECIAL
ESPAI VITAL - ÉS PA I VI I TAL...
ESPASA - ES PASSA
ESPERANÇA - ESPERANT-SE - ESPERANT S'HA: No perdis l'esperança, però esperant-se s'ha adormit o esperant s'ha adormit

ESPERAT - HAS PARAT
ESPEREU - US PAREU: No espereu - no us pareu
ESPERIT - HAS PARIT: L'esperit - l'has parit
ESPIONATGES - ESPIO NATGES
ESPORT A MIDA - ES PORTA A MIDA
ESPOSA - ES POSA: La meva esposa es posa sexi
ESPOT: La Laia Espot va dir si ES POT anar a ESPOT
ESQUEIXAR - ES QUEIXAR
ESTÀ ALLÒ ? - ESTALLÓ (Castellà)
ESTÀ ESQUERDADA - ESTÀS "CARDADA"
ESTÀ EXPECTANT - ESTÀS PACTANT
ESTACA - ES TACA - ESTA QUE: L'estaca es taca i està que fa pena
ESTADES : Estades, pintant - està despintant
ESTALVI - ESTÀ AL VI
ESTAN - ESTAND
ESTANC - ESTANCA - ES TANCA: L'estanc es tanca, i l'aigua s'estanca
ESTATAL - ESTÀ TAL: El debat estatal, està tal qual
ESTAVELLANT - ESTÀ BALLANT
ESTAVELLAR - ESTAVA ALLÀ
ESTENDRE - ÉS TENDRE
ESTENEN - ES TENEN
"ESTERNON": L'Ester no en sap
ESTEVE - ÉS TEVA
ESTIC - ESTIC (de hoquei)
ESTIMAR (2)
ESTIMULADA - ESTIMO L'ADA
ESTIMULANT - ESTIMO L'ANNE
ESTIMULAR - ESTIMO L'A
ESTIMULARANT - ESTIMO L'ARAN
ESTIMULEREU - ESTIMO L'HEREU
ESTIRA - ES TIRA
ESTRÉS: (Idem Tres)
ESTRIA - ES TRIA - ESTARIA
ESTUCAT - HAS TOCAT: L'has tocat, l'estocat
ESTÚPIDA - ÉS TUPIDA
EVADIR - VA DIR - BADI (També a la B): L'Eva va dir evadir i no va dir badi
EVAPORAR - AH! VA APURAR
EVITANT - HABITANT - AVI TANT...
EVITAR - HABITAR
EVOLUCIÓ - OVULACIÒ
EXCEPTE - ACCEPTA (Idem Accepta)
EXCESSOS - ACCESSOS (Idem Accessos)
EXCEDIR - ACCEDIR (Idem Accedir)
EXPLORAT - HAS PLORAT
EXTRACTE - ES TRACTE: Extracte de qué ? - es tracte de qué ?