NOMS I COGNOMS

ABRIL DURAN LAPORTA - a L'ABRIL DURAN LA PORTA
ABRIL RIUS POCH - a L'ABRIL RIUS POC
AINA BEGUES SEGURA - AI! NAVEGUES SEGURA?
ALEIX BAS AUSONA - A L'EIX VAS A OSONA
CELESTI AMAT - SE L'ESTIMAT
CELESTI MULA POCH - SE L'ESTIMULA POC
DIMAS TUR BAS - DI "MASTURBAS" (Castellà)
ELENA NITO DELBOSQUE - EL ENANITO DEL BOSQUE
EMILI COSTA DEFERR - LA MILI COSTA DE FER
IVAN BADIA PONS - "HI VAN" VA DIR A PONS
IVANA BAGÀ POCH - I VA NAVEGAR POC
JOAQUIMA MULA MORROS - JO, A QUI M'EMULA, MORROS
L'ANNA TURA - L'ANNA ATURA - LA NATURA
L'ANNA TREPAT - L'HAN ATRAPAT
L'ANNA VERA - LA NEVERA
LA NATI ARRIBAS - a L'ANAR T'HI ARRIBES
MAGDA CARTES - MAG DE CARTES
MAITE GUIX BLANC - MAI TÉ GUIX BLANC
QUIM MORALES ROIG - QUIN MURAL ÉS ROIG?
QUIM SALA PALAT - el QUIM SE L'HA PELAT
QUIMA COSTA LAMOLLA - QUI M'ACOSTA LA MOLLA
QUIMA MORALES LAGUIA - QUINA MORAL ÉS LA GUIA?
QUIMA TURA LAPORTA - QUI M'ATURA LA PORTA