CIUTATS - PAÏSOS

A MÈXIC - AMB ÈXIT
A MONTGAT - AMB UN GAT
A MONTSERRAT - AMUNT! SERRAT
ALBÀNIA - EL VENIA
ALEMANYA - A LA MANYA: A la manya no li agrada anar a Alemanya
AMBERS - ANVERS - ENVERS - EN VERS
ÀUSTRIA - AUS TRIA: A Àustria les aus tria
ÀVILA - AVI LA: Avi, la ciutat d'Àvila és castellana?
BALDARAN - VAL D'ARAN: Oju! A la Val d'Aran et baldaran
BERNA - VER "NA" (Andalús)
CANADÀ - QUE NEDAR: Diuen que nedar al Canadà és molt bo
CORNELLÀ: És Cornellà - És curt anar allà
DAKAR - DE CAR: Que n'és de car anar al Dakar
D'ASSÍS- DE SIS: St. Francesc d'Assís va néixer a tres quarts de sis
DELIRANT - DE L'IRAN
DESITGES - DE SITGES - SITGES: Desitges aquelles sitges de Sitges
D'ON ETS? - DONETZ (Ucraïna)
ENCARA - EN CARA - ANKARA
ESPOT - ES POT: La Laia Espot va dir si es pot anar a Espot
FRANÇA - FARAN SA
GALÍCIA: Ganga Alícia
GANA - GHANA
HEBREU: Una breu notícia - Un hebreu, notícia
HOLANDA - IOLANDA: Podríem anar a Grècia Iolanda, i Holanda?
IGUALADA: La cursa d'Igualada fou igualada 
MALGRAT: Malgrat tot, Malgrat està de bon grat
MANRESA: La meva amant resa a Manresa
MONTORNÈS DEL VALLÈS: Vaig a Montornès del Vallès - Vaig amb uns torners  del Vallès
PARAGUAI - PARE GUAI
PERÚ - PER 1
QUEBEC - QUE BEC
SEGOVIA - SE AGOBIA (Castellà): Se agobia en Segovia
VAGAR - BAGÀ
VIELLA - VI ELLA: Va beure vi, ella - Va veure Viella