CATALÀ - CASTELLÀ

ACER - A SER (Castellà)
AH! NO - ANO (Castellà)
ARRIBA (Català - castellà)
AVI ON ÉS ? - AVIONES (Castellà)
BEN DITA - BENDITA (Castellà): paraula ben dita - agua bendita
BERNA - VER "NA" (castellà)
BIDÓN (castellà) - VI D'ON ?
CAMA (Català -castellà)
CANÇÓ - CANSÓ (Castellà)
CAP TURÓ - CAPTURÓ (Castellà)
CINQUÈ - SIN QUE (Castellâ)
CINTETES - SIN TETAS (Castellà)
COM ÉS ? - COMES ? (Castellà)
COÇA (COCES) - COSAS (Castellà)
CURA (Català - castellà)
DAMES - DA MAS (Castellà)
D'ANYADA - DAÑADA (Castellà)
DIR SENYOR - DISEÑÓ (Castellà)
EQUILIBRARÉ - AQUÍ LIBRARÉ (Castellà)
ESCALERA (Castellà) - ÉS QUE A L'ERA: És que a l'era hi ha una escala
ESTÀ ALLÒ ? - ESTALLÓ (Castellà)
FETGE - FECHA (Castellà)
GANES - GANAS (Castellà)
LA BANDERA - LAVANDERA (Castellà)
L'ANNA - LANA (Castellà)
L'ANADA - LA NADA (Castellà)
L'AVAR - LAVAR (Castellà)
L'AVERIA - LA VERIA (Castellà)
L'ELEVADORA - LA LAVADORA (Castellà)
L'OLI - LOLI (Castellà)
L'ÓS - LOS (Castellà)
LUNA (Castellà) - L'UNA
LLANA (Català - Castellà)
MAL DITA - MALDITA (Castellà)
MANXADA - MANCHADA (Castellà)
MARQUÉS (Català - castellà)
MÀSCARA - MAS CARA (Castellà)
MATÓ (Català - castellà)
ME'N DONES - MANDONAS (Castellà)
MÉS SA - MESA (Castellà)
MESÓN (Castellà) - MÉS SÓN - MÉS SON
M'ESTIC AQUÍ - MASTICA AQUÍ (Castellà)
M'HI CAP, I TANT ! - MI CAPITAN (Castellà)
MIRACULÓS - MIRA COLORS - MIRA CULOS (Castellà)
MIRA L'ÓS - MIRALOS (Castellà)
MÍRATE (Castellà) - MIRA, TÉ
NO SÉ PAS - NO SEPAS (Castellà)
OÏDA - HUIDA (Castellà)
P-2 - PEDOS (Castellà)
PA BO - PAVO (Castellà)
PACIENT - "PA" SIEN (Andalús)
PAELLA- "PA" ELLA (Andalús)
PAIR - "PA" AHÍ (Andalús) 
PAQUISTAN - "PA" QUI ESTAN (Andalús)
PARADORS - PARA DOS (Castellà)
PARE D'ON ? - PARADON i PAREDON (Castellà)
PATINAR - "PA" TI "NA" (Andalús)
PATIR - "PA" TI (Andalús) 
PER ARA - PARARA (Castellà)
PER ON - PARÓN (Castellà)
PESSIMISME - "PA" SI MISMA (Andalús)
PETÓ - "PA" "TOO" (Andalús)
QUE UNA - CUNA (castellà)
SACAVA - S'ACABA - aSSECAVA - SACABA (Castellà)
SALTO - SAL TU (Castellà)
SANT DIA - SANDIA (Castellà)
SER PARE - SEPARA (Castellà)
SI ESTÀ - SIESTA (Castellà)
SI FON - SIFÓN (Castellà)
S'INVOCA - SIN BOCA (Castellà)
SOBIRÀ - SUBIRÁ (Castellà)
SORRA - (Z)SORRA (Andalús)
TARDOR - TARDÓ (Castellà)
TASSA - TASA (Castellà)
TOMÀS - TU MAS (Castellâ)
TU DIA (Castellà) - T'ODIA
UN I DOS - UNIDOS (Castellà)
USÉ (Castellà) - HO SÉ
VI - VÍ (Castellà)
VI NO - VINO (Castellà)
ZACARIES - "SACARIAS" (Castellà)