14/4/20

14/4/20
PERIRES - PER IRES
S'HAN ESCAPAT - SANT HAS CAPAT
MASSA CINE - M'ASSASSINA
QUÈ EN SÉ - CANSÉ (Castellà)
BASTÓ (Català-Castellà)
DONADA - D'ONADA
PATIRÀ - "PA" TIRÁ (Andalús)
CARNISSERIA - CARN HI SERIA
DIACRÍTIC - DIA CRÍTIC