T

T - TÉ: La T - La té
TACAVES - T'ACABES
TALLA (2)
TALLERS - TALLÉS
TALÓ - TELÓ
TAMARA: Ta mare és diu Tamara
TAMBÉ - TANT BÉ
TAMBOR - TANT BO
TANCA - TANT QUE: Fa tant que no tanca
TANDA - TANT DE: Tant de donar tanda.
T'ANIMA - TENIM A: T'anima el Puyol - Tenim el Puyol
TANQUEM - TANT QUE HEM: Tanquem; tant que hem lluitat!
TAN FÀCIL ENTENS? - TANT FA SI L'ENTENS
TARDE - TARD DE
TARDOR - TARDÓ (Castellà)
TASSA - TASA (Castellà)
TASTEM - T'ESTEM - TASTAR - T'ESTÀ
TATXANT - "TAXAAAANNNNN!!!!"
TAXATIVA - TAXA ACTIVA
TÉ SENTIT - T'HE SENTIT
TEATRE: El teatre, et té atrapat
TECLA - TÉ CLAR
TECLAT - T'HA CALAT
TELEVISIÓ - TÉ LA VISIÓ
TEMA - TÉ MÀ
TEMA TEU - TÉ MATEU
TENAÇ - TÉ NAS - TE N'HAS...
TENAÇOS - TÉ NASSOS
TENDEIXO - TE'N DEIXO
TENOR - TÉ NORD
TENSAR - TANT SA
TEORIA - T'HAURIA: Aquesta teoria, t'hauria d'agradar
TERESA - TRES A: La Teresa viu al bloc 3 A
TERRASSA - T'ARRASA
TERRISSA - T'ARRISSA
TERRÒS - TÉ ARRÒS
T'HO DIU - T'ODIO
T'HO FARIA - T'OFERIA
TIBAR - T'HI VA (TIBANT - T'HI VAN)
TIRÀ - TIRAR
T'ODIA - TU DIA(Castellà)
TOMÀS - TU MÁS (Castellâ)
TOMASA - TU MASSA
TOMBA (2)
TONET - TU NET
TONIFICA - T'UNIFICA - TONI FICA
TORBANT - TURBANT: M'està torbant el turbant
TOSSIR - TU, SÍ
TOTA - TOT A: Tota la boca - Tot a la boca
TRACTAMENTS - TRACTE MENTS: Tractaments d'aigua - Tracte ments malaltes
TRAVESSANT a l'alTRE VESSANT
TREBALLANT - TRES BALLANT: No és el mateix està treballant que tres ballant
TRENCA - TREN QUE: El tren que trenca tòpics
TRENTA SET - T'ENTRA SET
TRIAL - TRIA'L
TRIAS - TRIES : M'agrada la joieria Trias, perquè entres i tries
TUTELA - TU, TELA